Concursos oberts actualment

SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS MECÀNICS D’AIGUA FREDA DE CONSUM HUMÀ I EQUIPS COMPATIBLES PER A LA LECTURA A DISTÀNCIA DELS COMPTADORS

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 54.483,00 € (total dos anys, IVA. exclòs).  B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 27.241,50 € anuals (IVA. exclòs).  C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 1 any. Prorrogable per un altre any.  D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No. E.- GARANTIA PROVISIONAL No s’exigeix. F.- GARANTIA DEFINITIVA 5% […]

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DURANT 3 ANYS D’EQUIP DE GENERACIÓ D’HIPOCLORIT PER ELECTROLOSIS AL DIPÒSIT Nº3 DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ  A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 40.178,00 € (I.V.A. exclòs) B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 40.178,00 € (I.V.A. exclòs) C.- TERMINI D’EXECUCIÓ Un mes d’instal·lació i tres anys de manteniment des de la finalització dels treballs i posta en funcionament. D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No E.- GARANTIA PROVISIONAL 2% de […]

REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA TIPUS DOMO PEL DIPÒSIT 1 D’AIGUA POTABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ  A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 225.023,69 € (I.V.A. exclòs) B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 225.023,69 € (I.V.A. exclòs) C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 1 mes redacció, 3 mesos execució de l’obra D.- VALORACIÓ DELS TERMINIS No  E.- GARANTIA PROVISIONAL 2% de l’import de licitació F.- GARANTIA DEFINITIVA 5% […]