Concursos tancats

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS MECÀNICS D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, DELS ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 19 de desembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: Entitat adjudicadora  Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. Numero d’expedient: 2017SUB02 Objecte del contracte Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES AL CLAVEGUERAM EN BAIXA DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: Entitat adjudicadora  Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. Numero d’expedient: 2017SER01 Objecte del contracte Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER LES OBRES DE MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA DEL NUCLI D’ANSELM CLAVÉ

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: Entitat adjudicadora  Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. Numero d’expedient: 2017-SUB-CM01 Objecte del contracte Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE MODIFICAT DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE ALS CARRERS DEL NUCLI ANSELM CLAVÉ DE VILANOVA I LA GELTRÚ (P-190.1.2 MODIF)”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 9 de novembre de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: Entitat adjudicadora  Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. Numero d’expedient: 2017OBR03 Objecte del contracte Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL I MANTENIMENT A REALITZAR EN LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE I LES INFRAESTRUCTURES D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LES XARXES PÚBLIQUES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT EN BAIXA DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 23 de maig de 2017, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: 1. Entitat adjudicadora   a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.  b) Numero d’expedient: 2017OBR02 2. Objecte del contracte   a) Descripció de […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE “TREBALLS D’OBRA CIVIL CORRESPONENTS AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DE MAR (P-190 1.3) DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: 1. Entitat adjudicadora  a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. b) Numero d’expedient: 2015-OBR-02 2. Objecte del contracte  a) Descripció de […]

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PER LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL BARRI DE MARDE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació: 1. Entitat adjudicadora a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. b) Numero d’expedient: 2015-SUB-CP01 2. Objecte del contracte a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ […]