Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES: Puntuacions finals de les proves de selecció: NIF PROVA ESCRITA MÈRITS ENTREVISTA TOTAL 39433305N 12,08 1,5 5 18,58 46777349H NP NA NP NP 47785577H 14,5 0,5 5 20 78097810E 12,88 1,5 5 19,38 Per la cobertura de la plaça es proposarà […]

CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES EL DIMECRES 18 DE NOVEMBRE A LES 9:00

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES: Les proves de selecció es duran a terme el dimecres 18 de novembre a les 9:00 a l’oficina del carrer Col·legi nº 38 entre els aspirants admesos:  39433305N 46777349H  47785577H  78097810E El temps disponible per a les proves serà de 90 […]

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista d’aspirants admesos a les proves de selecció: 39433305N 46777349H 47785577H 78097810E Aspirants que no han justificat altres requisits i queden exclosos del procés: 45598298Q 52425318S Durant la setmana del 9 de novembre es farà públic al tauler d’anuncis de la Companyia d’Aigües i en aquesta pàgina web la convocatòria de les proves per continuar […]

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

OFERTA DE TREBALL Per proveir una plaça de ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C equivalent a CFGS o FPII. Condicions de la plaça: Contracte laboral de 6+6 mesos. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’Especialista en […]