Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Concursos tancats

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PER LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL BARRI DE MARDE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.

Acord del Consell d’Administració de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, celebrat el 18 d’abril de 2016, pel qual es fa publica l’adjudicació de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat adjudicadora

a) Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
b) Numero d’expedient: 2015-SUB-CP01

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL “SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PER LES OBRES DE MILLORA DE XARXES D’AIGUA DEL BARRI DE MAR” de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú”.
b) Data de l’anunci de licitació al perfil del contractant de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM: 11 de novembre de 2015.

3. Tramitació,  procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària, amb publicitat al Perfil del Contractant.
b) Procediment: Negociat amb invitació.
c) Adjudicació: Acord del Consell d’Administració.

4. Pressupost base de licitació: 42.534,64 euros, IVA exclòs, durant l’obra.

5. Adjudicació:

a) Data adjudicació: 18 d’abril de 2016.
b) Adjudicatari: COFRELEC DISTRIBUNOVA INDUSTRIAL SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import adjudicació: 31.794,01 euros, IVA exclòs.

    P.max COFRELEC HIDROTARRACO SOT
1.-Millores Tècniques 200 40 0 0  
2.-Assistència Tècnica 50 25 50 15  
3.-Certificacions en Sistemes de Qualitat 30 0 0 30  
4.-Certificacions en Sistemes de PRL 20 0 0 0  
5.-Certificacions en Sistemes Ambientals 20 0 0 0  
6.-Compromís de destinar un percentatge 30 30 0 0  
TOTAL   350 95 50 45  

Vilanova i la Geltrú, 20 d’abril de 2016.

Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent