Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Informació Tràmits

Condicions i tarifes

Informació per a usuaris | Tarifes de subministrament d’aigua potable | Tarifes per serveis de clavegueram.

Contractacions

Contractes de subministrament | Contractes de clavegueram.

Canvis i Baixes

Canvi de titular d’un contracte de subministrament per a habitatge, local comercial, industrial o de serveis | Canvi de domiciliació bancària d’un contracte de subministrament | Ampliació / Reducció dels cabals contractats de subministrament d’aigua | Baixa de contractació de submnistrament d’aigua

Canvis d’aforament a comptador

Criteris i informació general del canvi de subministrament d’aforament a comptador | Canvi de subministrament d’aforament a comptador per habitatge unifamiliar | Canvi de subministrament d’aforament a comptador per a blocs d’habitatges comunitaris | Canvi de subministrament d’aforament a comptador per a local comercial, industrial o de serveis

Formularis

Baixa’t el formulari corresponent | Formularis Disponibles

Oficina Virtual

Accés a l’Oficina Virtual | Operacions possibles