Avisos: Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

Informació Tràmits

Canvis i Baixes

Canvi de titular d’un contracte de subministrament per a habitatge, local comercial, industrial o de serveis

Seguidament indiquem la documentació necessària per canviar el titular d’un contracte d’aigua en un habitatge, local comercial, industrial o de serveis. Aquesta operació és gratuïta i s’haurà d’efectuar a les nostres oficines.

Canvi de domiciliació bancària d’un contracte de subministrament

Seguidament indiquem la documentació necessària per canviar la domiciliació bancària d’un contracte de subministrament d’aigua. Es pot efectuar aquest canvi a les oficines del servei, per correu, per fax, a través d’oficina bancària o mitjançant la nostra oficina virtual. Aquesta operació és gratuïta.

Ampliació / Reducció dels cabals contractats de subministrament d’aigua

AMPLIACIÓ DE CABALS

No es faran ampliacions de cabals en subministraments per aforament. Tan sols en subministrament per a comptadors es pot ampliar el nombre de quotes contractades amb una periodicitat no menor de sis mesos. A continuació indiquem la documentació necessària per ampliar els cabals contractats de subministrament d’aigua. La contractació s’haurà de fer a les nostres oficines.

REDUCCIÓ DE CABALS

A continuació indiquem la documentació necessària per reduir els cabals contractats de subministrament d’aigua. La contractació s’haurà de fer a les nostres oficines.

Baixa de contractació de submnistrament d’aigua

A continuació indiquem la documentació necessària per donar de baixa el subministrament d’aigua. Aquest tràmit s’haurà de fer a les nostres oficines.