La companyia

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, és una empresa constituïda l’1 d’octubre de 2004, recollint el llegat del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua i amb capital social integrament municipal.

La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú és l’òrgan de gestió directa de l’Ajuntament en les competències pròpies del cicle integral de l’aigua. L’objecte social de l’empresa s’organitza en tres línies de treball que es complementen:

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, forma part del CONGIAC, entitat pública de base associativa i caràcter local, que agrupa a diversos ajuntament implicats molt directament a través de les seves empreses municipals, en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.

Mapa de les instal·lacions de la Companyía d’Aigues de Vilanova i la Geltrú:


Més informació

Reglament del servei d’abastament
Reglament del servei de sanejament (fins al 29/05/2015)
Reglament del servei de sanejament (vigent des del 29/05/2015)
Ordenança Municipal de Connexions de clavegueram
Estatuts de la companyia
Membres del Consell d’Administració
Membres de la Junta General
Pressupost pel 2017
Història
Ajudes socials

Història

Vídeo commemoratiu del 150è aniversari Fotografies representatives de la nostra història. Feu clic a les imatges per a ampliar-les i veure’n la llegenda.   Els canvis de la companyia a través de les portelles

Ajudes socials

La Companyia d’Aigües de Vilanova compta, des de la seva creació, amb un conjunt de mesures a les que les famílies amb dificultats poden acollir-se per fer front al rebut de l’aigua. Bonificacions sobre la tarifa Tarifa Social Municipal: l’usuari ha de presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la seva sol•licitud com beneficiari […]