L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Informe de Consums

En aquestes taules pots veure un resum comparatiu dels consums en els subministraments per Comptador i Aforament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2018.

POBLACIÓ a VNG al 2018

  Habitants
Població Permanent 66.274
Població mesos d’estiu 17.000
Total: 73.147

 

  Abonats
Comptadors (98,33%) 31.114
Aforament (1,27%) 458
Total: 31.572

CONSUMS PER US · ANY 2018

Tipus m3/any Abonats Habitants lit./ab./dia lit./hab./dia
Comptador domèstic 2.305.899 27.681 71.709 228 litres 88 litres
Aforament domèstic 101.064 413 1.378 670 litres 201 litres
Comptador industrial 721.736 1.123 - 1.760 litres -
Aforament industrial 8.215 20 - 1.125 litres -
Altres consums per comptador 277.600 2.318 - 328 litres -