L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Informe de Consums

En aquestes taules pots veure un resum comparatiu dels consums en els subministraments per Comptador i Aforament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2020.

POBLACIÓ a VNG al 2020

  Habitants
Població Permanent 67.086
Població mesos d’estiu 15.500
Total: 73.147

 

  Abonats
Comptadors (99,04%) 33.161
Aforament (0,96%) 320
Total: 33.481

CONSUMS PER US · ANY 2020

Tipus m3/any Abonats Habitants lit./ab./dia lit./hab./dia
Comptador domèstic 2.564.618 29.493 76.682 238 litres 92 litres
Aforament domèstic 76.969 302 785 698 litres 269 litres
Comptador industrial i comercial 595.472 2.992 545 litres
Aforament industrial i comercial 7.420 18 1.129 litres
Altres consums per comptador 152.845 676 619 litres