L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Informe de Consums

En aquestes taules pots veure un resum comparatiu dels consums en els subministraments per Comptador i Aforament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2014.

POBLACIÓ a VNG al 2014

Habitants
Població Permanent 66.178
Població mesos d’estiu 15.000
Total: 71.257

 

Abonats
Comptadors (95,8%) 29.436
Aforament (4,2%) 884
Total: 30.320

CONSUMS PER US · ANY 2014

Tipus m3/any Abonats Habitants lit./ab./dia lit./hab./dia
Comptador domèstic 2.300.147 26.245 68.770 239 litres 91 litres
Aforament domèstic 210.394 844 2.487 681 litres 231 litres
Comptador industrial 671.687 997 - 1.841 litres -
Aforament industrial 14.355 40 - 981 litres -
Altres consums per comptador 356.711 2.194 - 444 litres -