L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Informe de Consums

En aquestes taules pots veure un resum comparatiu dels consums en els subministraments per Comptador i Aforament a la ciutat de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2014.

POBLACIÓ a VNG al 2017

  Habitants
Població Permanent 68.068
Població mesos d’estiu 15.000
Total: 73.147

 

  Abonats
Comptadors (98,33%) 30.649
Aforament (1,27%) 510
Total: 31.159

CONSUMS PER US · ANY 2017

Tipus m3/any Abonats Habitants lit./ab./dia lit./hab./dia
Comptador domèstic 2.294.152 27.367 71.709 229 litres 87 litres
Aforament domèstic 117.193 488 1.378 658 litres 223 litres
Comptador industrial 737.637 1.079 - 1.873 litres -
Aforament industrial 7.222 22 - 1.148 litres -
Altres consums per comptador 281.881 2.271 - 340 litres -