L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliformes ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Alumini µg/l 84 200
Amoni mg/l <0.2 0.5
Clor lliure mg/l 0.5 1
Color mg/l <5 15
Clor combinat mg/l 0.3 2
Sodi mg/l 47 200
Ferro µg/l <100 200
Clorurs mg/l 70 250
Sulfats mg/l 40 250
Conductivitat µS/cm 507 2500
Gust   <1 3
Olor   <2 3
Terbolesa NTU <1 1-5
Manganés µg/l <40 50
pH pH 7.9 >6.5 <9.5
Duresa º francesos 27.8  

* Analítica realitzada en data 12 de novembre de 2018

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2018 es van realitzar un total de 9.069 paràmetres amb mitjans propis i 1044 pel laboratori extern.