Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliformes ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Alumini µg/l <200 200
Amoni mg/l <0.2 0.5
Clor lliure mg/l 0.8 1
Color mg/l No detectat 15
Clor combinat mg/l No detectat 2
Sodi mg/l 71 200
Ferro µg/l <5.0 200
Clorurs mg/l 93 250
Sulfats mg/l 58 250
Conductivitat µS/cm 606 2500
Gust   No detectat 3-5
Olor   No detectat 3-5
Terbolesa UNF <1 1-5
Manganés µg/l <5.0 50
pH pH 7.7 6.5 – 9.5
Duresa º francesos 27.8  

* Analítica realitzada en data 12 de novembre de 2020

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2020 es van realitzar un total d’ 11.012 paràmetres amb mitjans propis i 945 pel laboratori extern.