Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliforms ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Gust índex dilució 1 3
Color mg/l Pt/Co <5,00 15
Olor índex dilució 1 3
Terbolesa UNF <0,3 0,8 – 4,0
pH pH 8,1 6.5 – 9.5
Conductivitat µS/cm 780 2500
Clorurs mg/l 151 250
Sulfats mg/l 58,3 250
Amoni mg/l <0,2 0.5
Clor lliure mg/l 0,5 1
Clor combinat mg/l <0,1 2
Alumini µg/l 40 200
Ferro µg/l 7 200
Manganés µg/l <5.0 50
Sodi mg/l 82 200
Duresa º francesos 27.8  

* Analítica realitzada en data 17 d’abril de 2023

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2022 es van realitzar un total d’ 11.932 paràmetres amb mitjans propis i 1.086 pel laboratori extern.