L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliformes ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Alumini µg/l 27 200
Amoni mg/l <0.2 0.5
Clor lliure mg/l 0.9 1
Color mg/l No detectat 15
Clor combinat mg/l No detectat 2
Sodi mg/l 65 200
Ferro µg/l <5.0 200
Clorurs mg/l 113 250
Sulfats mg/l 84 250
Conductivitat µS/cm 741 2500
Gust   No detectat 3-5
Olor   No detectat 3-5
Terbolesa UNF <1 1-5
Manganés µg/l <5.0 50
pH pH 7.7 6.5 – 9.5
Duresa º francesos 27.8  

* Analítica realitzada en data 26 de novembre de 2021

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2021 es van realitzar un total d’ 11.332 paràmetres amb mitjans propis i 963 pel laboratori extern.