Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliformes ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Alumini µg/l <100 200
Amoni mg/l <0.2 0.5
Clor lliure mg/l 0.6 1
Color mg/l <5 15
Clor combinat mg/l <0.1 2
Sodi mg/l 44 200
Ferro µg/l <100 200
Clorurs mg/l 137 250
Sulfats mg/l 73 250
Conductivitat µS/cm 821 2500
Gust   <1 3
Olor   <2 3
Terbolesa NTU <1 1-5
Manganés µg/l <40 50
pH pH 7.8 6.5 – 9.5
Duresa º francesos 27.8  

* Analítica realitzada en data 31 de juliol de 2019

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2019 es van realitzar un total de 9.069 paràmetres amb mitjans propis i 1044 pel laboratori extern.