Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

Notícies

Aprovació del projecte constructiu de la canonada de transport d’aigua potable DN200 del Prat de Vilanova