Avisos: Tall de subministrament previst per dimecres dia 8 de febrer a part del barri de l’Armanyà (veure detall)

Notícies

Aprovació del projecte constructiu de la canonada de transport d’aigua potable DN200 del Prat de Vilanova