Notícies

Inici de les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del sector Anselm Clavé.

La Companyia d’Aigües invertirà gairebé 400 mil euros per renovar la xarxa de transport i distribució al nucli d’Anselm Clavé. Les obres es fan per fases i tenen una durada de sis mesos.  

L’empresa municipal Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú està realitzant la renovació de la xarxa d’aigua potable als carrers de l’àmbit del nucli Anselm Clavé. Es tracta d’una actuació de millora per redimensionar la xarxa existent, la qual cosa permetrà eliminar aforaments, adequar la pressió, millorar els cabals i fer arribar l’aigua directa als edificis de manera progressiva, amb una inversió prevista de 371.858,35 euros.

 Els treballs previs del projecte es van iniciar el 8 de gener d’enguany, mentre que a partir del dilluns 29 de gener començarà la primera fase de les obres al carrer d’Albert Virella i Bloda, entre la rambla de Salvador Samà i la rambla de la Pau. El projecte de renovació es durà a terme en diferents fases fins al juny de 2018 i afectarà l’àmbit delimitat entre el carrer de Josep Coroleu i l’avinguda de Víctor Balaguer i entre l’antiga C-246 i la xarxa ferroviària.

L’actuació de millora de la xarxa d’aigua potable contempla la renovació no integral (o selectiva) de canonades de transport i distribució; ramals d’escomesa i portelles existents i la instal·lació de dos nous hidrants. Les obres tot i que poden ser un inconvenient puntual per al veïnat i per a la ciutadania, comportaran diverses millores a nivell individual i col·lectiu. A més, havent de treballar en el paviment i les voreres es realitzaran algunes millores d’accessibilitat i en algun punt s’ampliarà la zona per als vianants, com és el tram de vorera de muntanya a la cruïlla del carrer del Forn del Vidre i el carrer de la Llibertat.

En els darrers anys la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú ha dut a terme altres millores de la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu d’eliminar el sistema de subministrament per aforament, de renovar la infraestructura de canalització d’aquest bé públic a la ciutat. Enguany s’abordarà la renovació de l’àmbit del nucli Anselm Clavé i la previsió és que l’any vinent es realitzi la renovació d’una part del sector Josep Coroleu.

img_83680264_1

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

19 de gener de 2018