Notícies

Millores en la xarxa a la zona de Santa Maria que poden provocar alguns talls puntuals

Amb motiu de millora de la xarxa, el dilluns 25 de novembre han començat els treballs al carrer Magnòlies per passar canonada nova. S’actuarà entre el carrer Dels Oms i el carrer Llorers i els treballs començaran per la banda del carrer Dels Oms.

S’instal·larà una canonada de transport de fosa dúctil de DN 200 i una de distribució de PE de DN 110. Aquests treballs serviran per millorar el servei als veïns de Santa Maria els quals tenen problemes de pressió.

Les obres tenen una durada prevista de 2 mesos i els treballs s’aturaran per les vacances de Nadal. Durant aquestes millores hi pot haver talls puntuals de subministrament i afectacions al trànsit.

Dispensin les molèsties.