Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

Notícies

Ofertes obertes actualment

RESULTAT FINAL DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT

Resultats finals de les proves de selecció:

NIF

MÈRITS

PROVA 1

PROVA 2

ENTREVISTA (10)

TOTAL

*****459T

2,8

8,2

7

9

27

*****724T

 

7,15

7

NP

NO APTE

*****171X

0

8,3

9

6

23,3

*****031Y

3,6

9,5

9,5

8

30,6

*****553R

2,4

8,75

9,5

6

26,65

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació del candidat amb la puntuació més alta:

*****031Y

La resta de candidats aptes queden inclosos en llista d’espera per a cobrir possibles vacants de la mateixa categoria, pel període d’un any a comptar des de la data de cobertura d’aquesta plaça

Vilanova i la Geltrú, 31 de juliol de 2023

 

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.