Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Notícies

Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ENCARREGAT DE NETEJA VIÀRIA

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ENCARREGAT PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA:

Resultats finals del procés de selecció. Els candidats que han estat admesos i han arribat al final del procés, han obtingut les següents puntuacions:

NIF (4 DIGITS)

NOM

PROVA 1 (10pt)

PROVA 2 (10pt)

MÈRITS

ENTREVISTA (5pt)

TOTAL

343V

SUSANNA MÁRQUEZ MÁRQUEZ

10

7

0,96

4,75

22,71

715W

ALBERTO GIL ARIZA

9,5

7

0

5

21,5

635X

DAVID GAVILÀ RODRÍGUEZ

10

7

0

4

21

506W

CRISTINA VILAPLANA RAMOS

9

7

0

4,75

20,75

891X

MARINA RODRIGUEZ PEREZ

10

7,5

0

3

20,5

511N

PERE JOAN FONS MUNNÉ

8,5

7

0,72

3,5

19,72

219W

MARIA JOSÉ NAVARRO

9,5

6

0

3,5

19

509Q

JOSÉ ORIOL PUIG ARANDA

7,5

6

0

3,75

17,25

017A

MIREIA MORENO LORENTE

7

5

0,86

4,25

17,11

550N

HUGO GIMÉNEZ ÁLVAREZ

7

6

0

3,75

16,75

451R

ANTONI MARIA GUEVARA SENDRA

7,5

5

0

4

16,5

193T

DAVID GÓNGORA LLOPIS

7

5

0

3,5

15,5

453G

FELIX PERALES PORTA

7

6

0

NP

NP

 

Per la cobertura de la plaça, es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta.

La resta d’aspirants de la llista queden en llista d’espera per ordre de puntuació per a la cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

 

Vilanova i la Geltrú, 4 de maig de 2022

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.