Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

Notícies

Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES.

Resultats finals de les proves de selecció:

NIF

PROVA (20)

CURS ESP O EXP GIS SIG (1,5)

CURS O EXP. BBDD POSTGIS (1,5)

EXP. RECURS PREV (0,5)

EXP.  OBRA  (0,5)

RE DAC CIÓ DE PRO JEC TES (1,5)

SW FLUIDS (0,5)

SW CAD (0,5)

ENTRE-VISTA (10)

TOTAL

***452E

10,5

0

0

 0

0,5

1,5

0

0

5

17,5

***405X

10,0

 1,5

 1,5

 0

 0

0

0

0

8

21

 

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació del candidat amb la puntuació més alta:

*****405X

La resta de candidats aptes queden en llista d’espera per a cobrir possibles vacants de la mateixa categoria, pel període d’un any a comptar des de la data de cobertura d’aquesta plaça

Vilanova i la Geltrú, 10 d’octubre de 2023

 

Marc de Arias Sanabra