Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista d’aspirants admesos a les proves de selecció:

39433305N
46777349H
47785577H
78097810E

Aspirants que no han justificat altres requisits i queden exclosos del procés:

45598298Q
52425318S

Durant la setmana del 9 de novembre es farà públic al tauler d’anuncis de la Companyia d’Aigües i en aquesta pàgina web la convocatòria de les proves per continuar amb el procés de selecció.

Vilanova i la Geltrú, 2 de novembre de 2020
Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent.