Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (CONTRACTACIÓ PÚBLICA):

Resultats finals del procés de selecció. Els candidats que han estat admesos i han arribat al final del procés, han obtingut les següents puntuacions:

NOM

PUNTS PROVA 1 (20)

PUNTS PROVA 2 (20)

MASTER (5)

POSTGRAU (3)

EXP. SECTOR PÚBLIC (1)

EXP. SECTOR PRIVAT (1)

ENTREVISTA (10)

TOTAL

ARTIGAS CAMPS, ANNA

10

14,25

0

1,25

1

0

10

36,5

GONZALEZ GALDEANO, IVÁN

15

17,6

0

1,25

0,36

0

7

41,21

GUILLAUMES PUIG, JOSEP

11,5

14,2

0

0,15

1

0

6

32,85

 

Per la cobertura de la plaça, es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta:

 

GONZALEZ GALDEANO, IVÁN

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per a la cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

 

Vilanova i la Geltrú, 25 de novembre de 2021

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.