Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN PRL

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN PRL

Les proves de selecció per una plaça d’especialista en PRL han donat com a resultat les següents puntuacions

 47631709C   26
47797334E   22.78
35079630F   22.32
47837957G   20.83
35119838B   20.42
47745595X   20.33
47643966H  18.49
44416894F   17.48

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb més puntuació:

47631709C

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú 4 de desembre de 2018

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.