Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’OPERARI DE SANEJAMENT

Les proves de selecció per una plaça d’operari de sanejament han donat com a resultat les següents puntuacions:

NIF

PUNTS

47638475R

26,40

52219727K

24,68

52421031Y

24,58

44198925D

23,20

47639412H

22,15

52424195L

21,93

52427153X

21,38

52426437F

20,45

53084861X

20,00

47638146V

19,63

52211042F

17,93

43541138E

16,85

79290374J

16,65

38444400S

14,30

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb més puntuació:

47638475R

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per a la cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú 15 de juny de 2021