Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ADMINISTRADOR DE SISTEMES TIC

Les proves de selecció per una plaça d’administrador de sistemes TIC han donat com a resultat les següents puntuacions:

79290277P   21,8
47632266W 20,7
46057983T  20,5
47837475M  19,85
46061568C  19,7
47632111P    19,2
52915106H   18,3
52420805X  16,5
47638048B   15,1

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb més puntuació:

79290277P

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú 7 de novembre de 2018

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.