Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES:

Puntuacions finals de les proves de selecció:

NIF

PROVA ESCRITA

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

39433305N

12,08

1,5

5

18,58

46777349H

NP

NA

NP

NP

47785577H

14,5

0,5

5

20

78097810E

12,88

1,5

5

19,38

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb més puntuació:

47785577H

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació, per cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

 

 

Vilanova i la Geltrú, 19 de novembre de 2020

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.