Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES EL DIMECRES 18 DE NOVEMBRE A LES 9:00

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES:

Les proves de selecció es duran a terme el dimecres 18 de novembre a les 9:00 a l’oficina del carrer Col·legi nº 38 entre els aspirants admesos: 

39433305N
46777349H 
47785577H 
78097810E

El temps disponible per a les proves serà de 90 minuts. Cal que els aspirants s’identifiquin amb el DNI.

Els resultats de les proves es publicaran la setmana del 23 de novembre al taulell d’anuncis i en aquest web, així com la convocatòria amb els horaris de les entrevistes personals dels aspirants que superin la prova. 

Vilanova i la Geltrú 11 de novembre de 2020

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.