Avisos: COVID-19: OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA. Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI:

Les proves de selecció per una plaça d’operari han donat com a resultat les següents puntuacions

47841966B   27,18
52216117E   26,09
52427843X  25,32
52423249Q  24,00
52218460L   23,78
52425195F   21,95
45790962D  18,00
47634206X  17,94
44185487A   17,68
52421976P   16,26
47633171X NO PRESENTAT

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb més puntuació:

47841966B

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per la cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú 16 d’octubre de 2018

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.