Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA DE MANTENIMENT DE SANEJAMENT

Els resultats de les proves de selecció realitzades al passat dia 11 d’abril han donat com a resultat la següent puntuació:

FRANCESC GARCIA CHÉRCOLES

(22,8/30) apte

Prova 1

8,80

Prova 2

6,50

Prova 3

7,50

El divendres 26 d’abril a les 12h es convoca al candidat a la entrevista amb el gerent. Es preveu que el mateix dia es  farà públic al taulell d’anuncis de la Companyia el resultat global del procés de selecció.

15 d’abril de 2019
Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent.