Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER 2 PLACES D’OFICIALS D’OBRES I INSTAL·LACIONS

Els resultats de les proves de selecció han donat com a resultat les següents puntuacions:

52211187Z 49,97
52212919K 37,54
52426880J 36,94
52916127G 36,24
38069792P 36,06

Per la cobertura de les places es proposarà la contractació de les persones amb les puntuacions més altes, que són:

52211187Z

52212919K

Vilanova i la Geltrú, 19 de maig de 2017.

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent