Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA DE SANEJAMENT

Els resultats de les proves de selecció han donat com a resultat les següents puntuacions:

45461212X 66.8
52422810Z 59.0
52425255K 50.4

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta, que és:

45461212X

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú, 2 de desembre de 2016.

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent