Preguntes freqüents

De qui és responsabilitat el manteniment de l’escomesa de clavegueram?

Del propietari de la finca a la que dóna servei. El manteniment (neteja i vigilància) de les escomeses de clavegueram, tot i estar sota sòl públic, en cap cas és reponsabilitat de la Companyia d’Aigües. La Companyia d’Aigües, només actúa a les escomeses, quan s’han de realitzar obres a la via pública per a realitzar la seva reparació, encara que el cost de les mateixes les hagi d’assumir el propietari de la finca.