Preguntes freqüents

He detectat la presencia de rates i/o escarabats. Què haig de fer?

Si les ha detectat a l’interior de la seva finca, cal que es posi en contacte amb una empresa especialitzada en control de plagues per que realitzi un tractament adequat. Si les ha detectat a la via pública, contacti amb la nostra oficina per informar-nos sobre la incidència, i programarem una actuació de tractament a la xarxa de clavegueram propera al lloc de la incidència.