Preguntes freqüents

La companyia gestiona també el servei de clavegueram?

Sí, gestiona la xarxa general de clavegueram, això és : realitza la neteja de reixes, embornals, pous i col·lectors així com les obres de manteniment d’aquests elements. També gestiona les escomeses de clavegueram pel que fà a les altes, a la construcció de noves escomeses i/o reparació de les existents, encara que les despeses les assumeixi l’interessat.