Recursos Humans

Plantilla actual

En aquesta pàgina pots veure les ofertes de treball per a la plantilla de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA DE MANTENIMENT DE SANEJAMENT

Els resultats de les proves de selecció realitzades al passat dia 11 d’abril han donat com a resultat la següent puntuació: FRANCESC GARCIA CHÉRCOLES (22,8/30) apte Prova 1 8,80 Prova 2 6,50 Prova 3 7,50 El divendres 26 d’abril a les 12h es convoca al candidat a la entrevista amb el gerent. Es preveu que […]

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’OFICIAL I INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT

Els resultats de les proves de selecció realitzades al passat dia 11 d’abril han donat com a resultat la següent puntuació: HÉCTOR SUÁREZ PIÑERO (17,65/20) apte Prova 1 TEÒRICA 4,25 Prova 2 TEÒRICA 4,4 Prova 3 PRÀCTICA 5 Prova 4 PRÀCTICA 4 El divendres 26 d’abril a les 12:30h es convoca al candidat a la […]