Recursos Humans

Plantilla actual

En aquesta pàgina pots veure les ofertes de treball per a la plantilla de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Ofertes obertes actualment

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER 2 PLACES D’OFICIALS D’OBRES I INSTAL·LACIONS

Els resultats de les proves de selecció han donat com a resultat les següents puntuacions: 52211187Z 49,97 52212919K 37,54 52426880J 36,94 52916127G 36,24 38069792P 36,06 Per la cobertura de les places es proposarà la contractació de les persones amb les puntuacions més altes, que són: 52211187Z 52212919K Vilanova i la Geltrú, 19 de maig de 2017. Marc […]

Convocatòria per cobrir 2 places d’oficials d’obres i instal·lacions

Per proveir dues places d’oficials d’obres i instal·lacions de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Condicions de la plaça: Contracte laboral de relleu per jubilació anticipada. Jornada laboral de 37,5 hores setmanals. Categoria d’oficial d’obres i instal·lacions, assignat al departament de Producció. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. En el cas que existeixi […]

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA DE SANEJAMENT

Els resultats de les proves de selecció han donat com a resultat les següents puntuacions: 45461212X 66.8 52422810Z 59.0 52425255K 50.4 Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta, que és: 45461212X La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre […]

Convocatòria pública per cobrir una plaça d’especialista de sanejament.

 OFERTA DE TREBALL – CONVOCATÒRIA EXTERNA Per proveir una plaça d’especialista de sanejament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Condicions de la plaça: Contracte laboral. Jornada laboral segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’especialista de sanejament. Sou segons el vigent conveni col·lectiu.  En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi […]