Sin categoría

ADMESOS A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA TÈCNIC ADJUNT DE SANEJAMENT, PROJECTES I OBRES

Llista d’aspirants admesos a la convocatòria d’una plaça de Tècnic Adjunt De Sanejament, Projectes i Obres per a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.

07262674X
16298699W
29200654S
34744512E
36522676X
38113907D
38120406E
38152510H
38852442Z
39377359W
39715137W
39715762Y
39726756Y
39727010F
39733781Q
39891202W
39896985N
39916045M
41095949D
41552275S
43550372X
44187051A
44986449J
44999725H
45461212X
45592680X
45649657Q
45791033B
45880223F
46348230X
46352659T
46365507Z
46484047N
46596720P
46637815W
46678024F
46757223V
46763767Y
46766941Y
46768178R
46770640W
46961056R
46971999L
46975181G
46982778B
46988826X
47100222V
47159645P
47161511B
47631762G
47634920B
47643840F
47661200W
47684289E
47720072V
47747054C
47756581W
47796775S
47801824G
47824322P
47836901Y
47840905P
47843949Q
47858647V
47901140Y
47963129X
52154110T
52215623B
52219864C
52422307V
52422810Z
52423018S
52423475N
52425955P
52593571T
73211373G
77320002M
77630620P
77786249L
78083064L
78090917Y

Llista d’aspirants que no han justificat el nivell C de català i que hauran de realitzar la prova de català al Centre de Normalització Lingüística de Vilanova i la Geltrú, carrer de la Rasa d’en Miquelet 16 BXS. El divendres,  27 de maig de 2016, a les 9,30 hores:

25407200C
37328765H
39376507R
43683069C
45461837Z
47252784C
47630497G
52218944C
53364586D
72550018Z
77313983N
X9760249S

Llista d’aspirants que queden exclosos de les proves de selecció, per no reunir les característiques de la titulació requerida.

43719948F
44799485Q
45497055L
47926570K
78496324S

Durant la setmana del 30 de maig es farà públic al tauler d’anuncis de la Companyia d’Aigües i en aquesta pàgina web el llistat complet del personal admès per continuar les proves de selecció previstes pel dia 8 de juny.

 Vilanova i la Geltrú, 18 de maig de 2016.

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent