Sin categoría

Resultats definitius de les proves de selecció per la plaça de tècnic d’adjunt a sanejament, projectes i obres

Els resultats de les proves de selecció han donat com a resultat les següents puntuacions:

38120406E 43,5
39715137W 42,5
45461212X 43
46352659T 34,5
46975181G 41,5

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta, que és:

38120406E

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú, 1 de juliol de 2016.

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent