Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Transparència

Organització

Organigrama 2017

Organigrama 2018

Organigrama 2019

Organigrama 2020

Consell d’administració

Junta General

Contractes i subvencions

Contractes

Subvencions

Perfil del contractant

Econòmica

PAIF 2017 (Pressupost)

PAIF 2018 (Pressupost)

PAIF 2019 (Pressupost)

PAIF 2020 (Pressupost)

        PAIF 2021 (Pressupost)

        PAIF 2022 (Pressupost)

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2018

        Comptes anuals 2019

        Comptes anuals 2020

        Comptes anuals 2021

Retribucions 2017

Retribucions 2018

Retribucions 2019

Retribucions 2020

        Retribucions 2021

Normativa aplicable

Reglament del servei d’abastament

Reglament del servei de sanejament

Ordenança de connexions de clavegueram

Llei transparència

Relació amb els ciutadans

Oficina virtual

Contacte