Transparència

Organització

Organigrama 2017

Organigrama 2018

Organigrama 2019

Consell d’administració

Junta General

Contractes i subvencions

Contractes

Subvencions

Perfil del contractant

Econòmica

PAIF 2017 (Pressupost)

PAIF 2018 (Pressupost)

PAIF 2019 (Pressupost)

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2018

Retribucions 2017

Retribucions 2018

Normativa aplicable

Reglament del servei d’abastament

Reglament del servei de sanejament

Ordenança de connexions de clavegueram

Llei transparència

Relació amb els ciutadans

Oficina virtual

Contacte