La companyia

Ajudes socials

La Companyia d’Aigües de Vilanova compta, des de la seva creació, amb un conjunt de mesures a les que les famílies amb dificultats poden acollir-se per fer front al rebut de l’aigua. 

Bonificacions sobre la tarifa

Impagament del rebut

Mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica de la Llei 24/2015

A la Companyia d’Aigües de Vilanova som conscients de les dificultats que moltes persones pateixen en l’actualitat fruit de la difícil situació econòmica. 

La Companyia i el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està en comunicació i intervenció prèvia a la concessió dels ajuts necessaris per a evitar els talls de subministrament d’aigua, en els casos d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades. És per això que la Companyia i Serveis Socials tenen un acord de col·laboració:

Qui se’n pot beneficiar?

Les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió residencial.

Com tramitar l’ajut?

Adreçar-se, abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la recepció de l’avís d’interrupció d’aigua, a: 
1/ Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova. Allà, caldrà omplir una sol·licitud de vulnerabilitat econòmica
2/ Presentar l’informe de Serveis Socials a les oficines de la Companyia d’Aigües de Vilanova (C. Col·legi, 38)

 

Consulta aquí la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.