Notícies

Inici de la tercera fase de les obres de millora de la xarxa a la zona “Coroleu Sud”

El pròxim dia 6 de setembre, es preveu l’inici de la tercera fase de les obres de millora de la xarxa a la zona denominada “Coroleu Sud”. Els carrers afectats en aquesta tercera fase són:
 • Carrer del Pare Garí del 59 al 95 (imparells)
 • Avinguda de Cubelles de l’1 al 25 (imparells) i del 2 al 
  22 (parells).
 • Rambla Samà del 43 al 77 (imparells)
 • Plaça del Mercat del 23 al 25 (imparell)
 • Carrer de l’Havana del 14 al 20 (parell)
 • Carrer de Cuba del 1 al 39 (imparell)
 • Carrer de Josep Llanza del 27 al 37 (imparell) i del 2 al 8 (parell)
 • Carrer del Vapor del 17 al 23 (imparell)
 
La durada de tots els treballs es preveu de 6 mesos i les actuacions s’iniciaran pel carrer Pare Garí.
 

A més de la renovació dels trams de canonades indicats, es preveu la realització de les següents actuacions:

 • Nova connexió que travessarà el carrer del Recreo a l’alçada del número 65.
 • Mallat del Carrer Pare del Garí a l’alçada de l’avinguda de Francesc Macià i de l’avinguda de Cubelles.
 • Mallat de la Rambla de Samà al carrer de l’Havana.
 • Connexió de la xarxa de l’avinguda Cubelles a l’arteria de la Rambla Samà.

Amb l’objectiu de modernitzar la xarxa i millorar el control i funcionalitat d’aquesta, s’instal·laran equips de mesura i control a diferents punts del sector, connectats al sistema de telecontrol de la Companyia, que ajudaran a millorar en el temps de resposta de les incidències que puguin aparèixer en el servei. S’ampliarà i millorarà la xarxa contra incendis existent.

La renovació de la xarxa es realitza de manera selectiva i no integral ja que no es substitueixen totes les canonades sistemàticament, s’optimitza la inversió optimitzant diàmetres i reduint risc de fuites. Aquesta fase correspon a la tercera de les 4 previstes, havent executat les dues primeres. L’objectiu és donar més cabal i garantir una pressió estable a tot el sector un cop finalitzades i completades totes les fases permetent l’eliminació del subministrament per aforament i donar compliment a la Ordenança Municipal d’estalvi d’aigua.

 
Conjuntament als treballs de renovació de la xarxa es millorarà l’accessibilitat de les voreres afectades. 
 
La inversió prevista de totes les fases és de més d’un milió d’euros.


Durant el desenvolupament de les obres hi haurà afectacions als aparcaments i al trànsit, que s’aniran informant amb suficient antelació. Igualment passarà amb les interrupcions en el servei, que es comunicaran amb un marge de 24 hores com a mínim.

 

Es recomana que els negocis que requereixin aigua pel desenvolupament de la seva activitat revisin el funcionament les seves instal·lacions d’acumulació d’aigua requerides segons el Reglament del Servei Municipal d’Aigua, per tal d’evitar molèsties en el dia a dia de la seva activitat.