Notícies

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE PER A NETEJA VIÀRIA

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA:

Resultats finals del procés de selecció. Els candidats que han estat admesos i han arribat al final del procés, han obtingut les següents puntuacions:

NOM

NIF

PROVES

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

NURIA BLANCO CIRUELOS

654E

14,03

1,7

5

20,73

JORGINA MINGUEZ GARCIA

259L

14,75

1,4

4

20,15

MARIA EUGENIA FLORIDO GÁLVEZ

369L

13,78

1,4

4,25

19,43

CRISTINA MORGADO MARTINEZ

700V

12,85

1,4

3,5

17,75

ESTHER COLL PASCUAL

564L

10,37

1,7

3,5

15,57

JUDITH MARTINEZ ENRIQUEZ

260W

10,46

0,7

4

15,16

Per la cobertura de la plaça, es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta.

La resta d’aspirants de la llista anterior queden en espera per ordre de puntuació per a la cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.

Vilanova i la Geltrú, 16 de maig de 2022

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.