Ofertes tancades

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES A LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista provisional d’aspirants admesos a les proves de selecció:

*****452E
*****405X
*****255Y

Aspirants admesos que no han acreditat la titulació requerida de llengua catalana i que, en cas d’arribar al final del procés sense haver presentat la documentació acreditativa, hauran de superar una prova específica:

Aspirants que no han acreditat els requisits per la plaça i queden exclosos del procés:

Aquells aspirants que ho desitgin poden fer les al·legacions que considerin oportunes a rrhh@aiguesvng.cat
A partir del dia 13 de juliol es farà pública en aquesta pàgina web la llista definitiva i la convocatòria de les proves de selecció.

Vilanova i la Geltrú, 6 de juliol de 2023

Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent.