Ofertes tancades

RESULTAT FINAL DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT

Resultats finals de les proves de selecció:

NIF

MÈRITS

PROVA 1

PROVA 2

ENTREVISTA (10)

TOTAL

*****459T

2,8

8,2

7

9

27

*****724T

 

7,15

7

NP

NO APTE

*****171X

0

8,3

9

6

23,3

*****031Y

3,6

9,5

9,5

8

30,6

*****553R

2,4

8,75

9,5

6

26,65

Per la cobertura de la plaça es proposarà la contractació del candidat amb la puntuació més alta:

*****031Y

La resta de candidats aptes queden inclosos en llista d’espera per a cobrir possibles vacants de la mateixa categoria, pel període d’un any a comptar des de la data de cobertura d’aquesta plaça

Vilanova i la Geltrú, 31 de juliol de 2023

 

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.