Avisos: Tall de subministrament previst per dimecres dia 19 de juny a part del barri de La Collada (veure detall)

Transparència

Organització

Organigrama 2017

Organigrama 2018

Organigrama 2019

Organigrama 2020

Organigrama 2021

Organigrama 2022

Organigrama 2023

        Organigrama 2024

Consell d’administració

Junta General

Recursos Humans

Sancions

Contractes i subvencions

Contractes

Subvencions

Perfil del contractant

Econòmica

PAIF 2017 (Pressupost)

PAIF 2018 (Pressupost)

PAIF 2019 (Pressupost)

PAIF 2020 (Pressupost)

        PAIF 2021 (Pressupost)

        PAIF 2022 (Pressupost)

        PAIF 2023 (Pressupost)

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2018

        Comptes anuals 2019

        Comptes anuals 2020

        Comptes anuals 2021

        Comptes anuals 2022

Retribucions 2017

Retribucions 2018

Retribucions 2019

Retribucions 2020

        Retribucions 2021

        Retribucions 2022

        Retribucions 2023

Normativa aplicable

Reglament del servei d’abastament

Reglament del servei de sanejament

Ordenança de connexions de clavegueram

        Ordenança d’estalvi d’aigua

Llei transparència

Pla de sequera Vilanova i la Geltrú 2023

Relació amb els ciutadans

Oficina virtual

Contacte

Patrimoni

Inventari general del patrimoni

Rendiment

Auditoria d’eficiència hidràulica 2022

Qualitat (ISO 9001)

Resultat auditoria interna 2022

Resultat auditoria externa 2022

Resultat auditoria interna 2023

Resultat auditoria externa 2023