La companyia

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, és una empresa constituïda l’1 d’octubre de 2004, recollint el llegat del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua i amb capital social integrament municipal.

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú és l’òrgan de gestió directa de l’Ajuntament en les competències pròpies del cicle integral de l’aigua. L’objecte social de l’empresa s’organitza en tres línies de treball que es complementen:

 1. Aconseguir els cabals d’aigua necessaris, potabilitzar-los i distribuir-los, fent arribar els cabals d’aigua potable contractats, als abonats, a través de les xarxes i escomeses.
 2. Recollida de les aigües pluvials i residuals i la seva conducció des del desguàs dels abonats, a través dels col·lectors, fins al seu lliurament a la planta de tractament d’aigües residuals.
 3. Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i altres que configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de l’aigua.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, forma part del CONGIAC, entitat pública de base associativa i caràcter local, que agrupa a diversos ajuntament implicats molt directament a través de les seves empreses municipals, en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.

Des del desembre de 2006, l’empresa forma part de GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA S.A. en qualitat de soci.

Mapa de les instal·lacions de la Companyía d'Aigues de Vilanova i la Geltrú:

Mapa de les instal·lacions de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú Veure el mapa més gran

.

Més informació

 • Reglament del servei
 • Estatuts de la companyia
 • Membres del Consell d'Administració
 • Membres de la Junta General
 • Pressupost pel 2014
 •  

  ")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-236591-18"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}