Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

La companyia

Ajudes socials

La Companyia d’Aigües de Vilanova compta, des de la seva creació, amb un conjunt de mesures a les que les famílies amb dificultats poden acollir-se per fer front al rebut de l’aigua. 

Bonificacions sobre la tarifa

Impagament del rebut

Mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica de la Llei 24/2015

A la Companyia d’Aigües de Vilanova som conscients de les dificultats que moltes persones pateixen en l’actualitat fruit de la difícil situació econòmica. 

La Companyia i el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està en comunicació i intervenció prèvia a la concessió dels ajuts necessaris per a evitar els talls de subministrament d’aigua, en els casos d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades. És per això que la Companyia i Serveis Socials tenen un acord de col·laboració:

Qui se’n pot beneficiar?

Les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió residencial.

Com tramitar l’ajut?

Adreçar-se, abans que transcorrin 15 dies hàbils des de la recepció de l’avís d’interrupció d’aigua, a: 
1/ Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova. Allà, caldrà omplir una sol·licitud de vulnerabilitat econòmica
2/ Presentar l’informe de Serveis Socials a les oficines de la Companyia d’Aigües de Vilanova (C. Col·legi, 38)

 

Consulta aquí la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.