Informació Tràmits

Canvis d’aforament a comptador

Criteris i informació general del canvi de subministrament d’aforament a comptador.

El Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable de Vilanova i la Geltrú declara que el 20 de gener de 2013, han de quedar extingits tots els subministraments per aforaments.

Pels abonats que encara no han fet el canvi es recorda que a partir d’aquest data límit desapareixen les subvencions de taxes per fer el canvi i que poden ser sancionats per incompliment de l’Ordenança Municipal d’Estalvi d’Aigua.
A aquest efecte i per facilitar l’extinció dels subministraments per aforament s’informa que s’han d’acomplir els següents requisits:

Determinar el lloc de l’emplaçament del comptador. El primer pas serà demanar una inspecció del servei que és gratuïta. Els criteris de determinació de l’emplaçament del comptador són els següents:

La instal·lació de la portella es a càrrec de l’abonat.

El punt de connexió de servei no serà amb tub de plom, sinó amb tub de polietilè. Si el tub és de plom caldrà canviar-lo abans de fer el canvi a comptador.

En el cas de blocs comunitaris, els canvis es faran només per la totalitat dels usuaris. S’ha d’instal·lar una bateria amb comptadors amb ramals individuals fins a cada pis. Aquestes modificacions són a càrrec dels abonats. S’instal·larà també un comptador general de control. Aquest comptador de control es donarà d’alta a nom de la comunitat.

La instal·lació amb comptador pot subministrar aigua directa sense grup de pressió fins a determinades alçades que cal consultar al servei per a cada cas de la xarxa.

El servei recomana que encara que es disposi de pressió es mantinguin les cisternes de reserva i grups de pressió. En aquest llocs amb pressió definitiva i ja comprovada pels abonats, poden demanar voluntàriament la connexió directa, realitzant el tràmit adient.

L’augment progressiu de la pressió a la xarxa fa necessària una revisió de les instal·lacions interiors per evitar el risc de fuites, que malbaratarien l’estalvi que es pot aconseguir amb el comptador. La millor solució es encarregar aquesta revisió a un instal·lador autoritzat, sobretot si s’han de fer modificacions a la instal·lació.

Canvi de subministrament d’aforament a comptador per habitatge unifamiliar

Seguidament indiquem la tramitació i documentació necessària per canviar el subministrament d’aforament a comptador en un habitatge unifamiliar. Aquesta operació s’efectua a les oficines del servei.

Canvi de subministrament d’aforament a comptador per a blocs d’habitatges comunitaris

Seguidament indiquem la tramitació i documentació necessària per canviar el subministrament d’aforament a comptador en un bloc d’habitatges comunitaris. Aquesta operació s’efectua a les oficines del servei.

Canvi de subministrament d’aforament a comptador per a local comercial, industrial o de serveis

Seguidament indiquem la tramitació i documentació necessària per canviar el subministrament d’aforament a comptador en un local comercial, industrial o de serveis. Aquesta operació s’efectua a les oficines del servei.