Avisos: Tall de subministrament previst per dimecres dia 19 de juny a part del barri de La Collada (veure detall)

L’aigua i el medi ambient a Vilanova

Resultats analítiques

Paràmetres Microbiològics Unitats Resultat Valor Paramètric
Bacteris coliforms ufc/100ml 0.00 0
Escherichia coli ufc/100ml 0.00 0

 

Paràmetres Químics Unitats Resultat Valor Paramètric
Gust índex dilució 1 3
Color mg/l Pt/Co <5,00 15
Olor índex dilució 1 3
Terbolesa UNF <0,3 0,8 – 4,0
pH pH 8,1 6.5 – 9.5
Conductivitat µS/cm 780 2500
Clorurs mg/l 151 250
Sulfats mg/l 58,3 250
Amoni mg/l <0,2 0.5
Clor lliure mg/l 0,5 1
Clor combinat mg/l <0,1 2
Alumini µg/l 40 200
Ferro µg/l 7 200
Manganés µg/l <5.0 50
Sodi mg/l 82 200
Duresa* º francesos 16 50

Analítica realitzada en data 17 d’abril de 2023

* CLASSIFICACIÓ DE LA DURESA SEGONS L’ESCALA DE MERK

Tipus d’aigua º francesos
Molt tova 0 – 7,9
Tova 8 – 14,9
Semi dura 15 – 32,9
Dura  33 – 54,9
Molt dura >=55

En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:

L’any 2022 es van realitzar un total d’ 11.932 paràmetres amb mitjans propis i 1.086 pel laboratori extern.