Informació Tràmits

Canvis i Baixes

Canvi de titular d’un contracte de subministrament per a habitatge, local comercial, industrial o de serveis

Seguidament indiquem la documentació necessària per canviar el titular d’un contracte d’aigua en un habitatge, local comercial, industrial o de serveis. Aquesta operació és gratuïta i es pot realitzar a les nostres oficines o per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat.

Canvi de domiciliació bancària d’un contracte de subministrament

Seguidament indiquem la documentació necessària per canviar la domiciliació bancària d’un contracte de subministrament d’aigua. Es pot efectuar aquest canvi a les oficines del servei, per correu, per fax, a través d’oficina bancària o mitjançant la nostra oficina virtual. Aquesta operació és gratuïta.

Ampliació / Reducció dels cabals contractats de subministrament d’aigua

AMPLIACIÓ DE CABALS

No es faran ampliacions de cabals en subministraments per aforament. Tan sols en subministrament per a comptadors es pot ampliar el nombre de quotes contractades amb una periodicitat no menor de sis mesos. A continuació indiquem la documentació necessària per ampliar els cabals contractats de subministrament d’aigua. La contractació es pot realitzar a les nostres oficines o per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat.

REDUCCIÓ DE CABALS

A continuació indiquem la documentació necessària per reduir els cabals contractats de subministrament d’aigua. La contractació es pot realitzar a les nostres oficines o per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat.

Baixa de contractació de subministrament d’aigua

A continuació indiquem la documentació necessària per donar de baixa el subministrament d’aigua. Aquest tràmit es pot realitzar a les nostres oficines o per correu electrònic  a companyia@aiguesvng.cat.