Avisos: Tall de subministrament previst per dimecres dia 19 de juny a part del barri de La Collada (veure detall)

Avís legal

Condicions generals d’ús del lloc web de www.aiguesvng.cat

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú és una marca registrada de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú amb domicili social a Col·legi, 38 · 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú està inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, volum, 37027, Foli 12, full B-295931, del Llibre de Societats. Secció General C.I.F. A-63610851

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (des d’ara Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú) per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’usuari en el lloc web www.aiguesvng.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’usuari introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Condicions d’accés i ús

La utilització del lloc web de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari, a no ser que l’usuari desitgi utilitzar l’oficina virtual en www.aiguesvng.cat on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú prohibeix els següents:

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

Drets d’autor i marca

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú

Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de jutjats renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.


Aquest lloc web utilitza cookies, que es una petita informació emmagatzemada al equip per ajudar al web a proporcionar una millor experiència d’usuari. En general, les cookies s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com Google Analytics. Per norma general, les cookies faran que la seva experiència de navegació sigui millor. No obstant, és possible que prefereixis desactivar les cookies en aquest lloc i en els altres. La forma més eficaç és desactivar les cookies al navegador.