La companyia

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, és una empresa constituïda l’1 d’octubre de 2004, recollint el llegat del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua i amb capital social integrament municipal.

La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú és l’òrgan de gestió directa de l’Ajuntament en les competències pròpies del cicle integral de l’aigua. L’objecte social de l’empresa s’organitza en tres línies de treball que es complementen:

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, forma part del CONGIAC, entitat pública de base associativa i caràcter local, que agrupa a diversos ajuntament implicats molt directament a través de les seves empreses municipals, en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.

Mapa de les instal·lacions de la Companyía d’Aigues de Vilanova i la Geltrú:


Més informació

Reglament del servei d’abastament
Reglament del servei de sanejament (fins al 29/05/2015)
Reglament del servei de sanejament (vigent des del 29/05/2015)
Ordenança Municipal de Connexions de clavegueram
Estatuts de la companyia
Membres del Consell d’Administració
Membres de la Junta General
Història
Ajudes socials
Política i Objectius de Qualitat

Ajudes socials

La Companyia d’Aigües de Vilanova compta, des de la seva creació, amb un conjunt de mesures a les que les famílies amb dificultats poden acollir-se per fer front al rebut de l’aigua.  Bonificacions sobre la tarifa Tarifa Social Municipal: l’usuari ha de presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la seva sol•licitud com beneficiari […]

Història

Vídeo commemoratiu del 150è aniversari Fotografies representatives de la nostra història. Feu clic a les imatges per a ampliar-les i veure’n la llegenda.   Els canvis de la companyia a través de les portelles