Notícies

La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia.

Unes empreses, que es fan passar per la companyia vilanovina, demanen dades personals als abonats amb el pretext de fer un anàlisi d’aigua a la seva llar i vendre’ls una instal·lació de tractament d’aigües.

La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú ha detectat en les darreres setmanes un possible frau en relació al servei.

Diversos abonats han posat en coneixement, tant de la companyia d’aigües com de la Policia Local, de les trucades que han rebut per part d’empreses que els ofereixen instal·lacions de tractament d’aigües i, fent-se passar per treballadors de la companyia vilanovina, els proposen fer una anàlisi de l’aigua de la seva llar.

Segons han manifestat aquests usuaris, les empreses en qüestió utilitzen, presumptament, mètodes poc ètics, adreçant-se principalment a persones grans, a qui els demanen les seves dades personals i, suposadament, els coaccionen perquè facin les anàlisi amb mètodes a priori poc seriosos.

Davant aquesta situació de possible suplantació del nom de l’empresa vilanovina, es vol alertar als abonats recordant-los que la companyia mai demana dades personals per telèfon, i advertint-los del risc de frau que suposa facilitar les seves dades, així com permetre l’accés al domicili a persones desconegudes.

Aquest és un video que explica un dels mètodes d’anàl·lisi fraudulents utilitzats:

3 de juny de 2021