Notícies

Aprovació del projecte constructiu de la canonada de transport d’aigua potable DN200 del Prat de Vilanova