Notícies

L’Ajuntament de VNG disposa d’un protocol per evitar tallar el subministrament d’aigua a persones en situació de vulnerabilitat

L’Administració contempla en les seves ordenances fiscals tarifes socials i ecològiques, amb reduccions del 25% de la quota

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contempla en les seves Ordenances Fiscals tarifes socials i ecològiques destinades a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és afavorir que puguin pagar el rebut de l’aigua de manera proporcional a les seves possibilitats econòmiques i a la seva realitat social.

Les tarifes aplicades per la Companyia d’Aigües redueixen en un 25% l’import econòmic de la quota fixa i del consum variable, i permeten que els límits dels blocs de consum s’adeqüin al nombre de persones censades a l’habitatge. D’altra banda l’Agència Catalana de l’Aigua també disposa d’unes tarifes fetes amb criteris socials del cànon de l’aigua que gestiona.

Per tal de regular l’aplicació d’aquestes tarifes i evitar talls del subministrament de l’aigua a persones i/o famílies que, per la seva situació, no poden fer-se càrrec de la factura cal disposar d’un protocol, independent que aquests prèviament s’hagin inscrit o no com a beneficiaris de la tarifa social i ecològica.

Aquest protocol servirà per reduir i evitar talls del subministrament per impagament i estarà validat tant per l’Ajuntament de VNG, com a titular del subministrament i responsable de les tarifes i el servei, com per la Companyia d’Aigües, responsable de la gestió de servei amb l’usuari.

Per tal de garantir la màxima transparència del procés i aconseguir que la informació arribi a tota la ciutadania, els criteris del protocol i les tarifes estaran disponible a les webs de l’Ajuntament i de la Companyia d’Aigües de VNG.

Les persones que, per la seva extremada situació de pobresa, no poden pagar els rebuts de l’aigua i, per tant, son susceptibles de poder-se beneficiar d’aquest protocol s’han d’adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament o a la mateixa Companyia d’aigües. En qualsevol dels dos llocs rebran informació sobre la manera com poden negociar el seu deute i quines són les tarifes a les que es podran acollir, amb l’objectiu d’evitar el tall del subministrament.

La Companyia d’Aigües i els Serveis Socials municipals establiran una col·laboració directa i continuada sobre cada petició, de manera que en el termini d’uns quinze dies, ja es disposi d’un informe sobre la conveniència o no d’atorgar l’ajut. Durant aquest termini no es tallarà el subministrament, com tampoc es tallarà en el cas que Serveis Socials ratifiqui la situació de vulnerabilitat de la persona sol·licitant.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

28 d’octubre de 2014

Accés al protocol de vulnerabilitat