Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

  PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (CONTRACTACIÓ PÚBLICA): Resultats finals del procés de selecció. Els candidats que han estat admesos i han arribat al final del procés, han obtingut les següents puntuacions: NOM PUNTS PROVA 1 (20) PUNTS PROVA 2 (20) MASTER (5) POSTGRAU (3) EXP. SECTOR PÚBLIC (1) EXP. SECTOR […]

RESULTATS DE LA PROVA D’APTITUD TEÒRICA PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (CONTRACTACIÓ PÚBLICA)

Resultats de la prova d’aptitud teòrica: ARTIGAS CAMPS, ANNA 5 GONZALEZ GALDEANO, IVÁN 7,5 LLUCH ORRIOLS, HUMBERT 5 MARTÍNEZ GASULLA, IRENE 6,25 JIMÉNEZ ARIS, ANNA MARIA 6 GUILLAUMES PUIG, JOSEP 5,75     Aspirants que no han superat la prova i queden exclosos del procés: ALEGRE PONS, MERITXELL NO PRESENTAT AMAT CARRILLO, MELANIA NO APTE […]

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

OFERTA DE TREBALL CONVOCATORIA PÚBLICA Per proveir una plaça laboral de nova creació de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (CONTRACTACIÓ PÚBLICA) de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell A1-24. Condicions de la plaça: Contracte laboral indefinit amb 6 mesos de prova segons conveni. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. […]

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’OPERARI DE SANEJAMENT

Les proves de selecció per una plaça d’operari de sanejament han donat com a resultat les següents puntuacions: NIF PUNTS 47638475R 26,40 52219727K 24,68 52421031Y 24,58 44198925D 23,20 47639412H 22,15 52424195L 21,93 52427153X 21,38 52426437F 20,45 53084861X 20,00 47638146V 19,63 52211042F 17,93 43541138E 16,85 79290374J 16,65 38444400S 14,30 Per la cobertura de la plaça es […]

LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN SUPERAT LES PROVES DE SELECCIÓ I CONVOCATÒRIA D’ENTREVISTES PERSONALS

Llista d’aspirants que han superat les proves i horari de convocatòria per a l’entrevista personal.  L’entrevista es realitzarà el proper divendres 11 de juny a les oficines del Carrer Col.legi nº38 amb els següents horaris: 8:00 47638475R 8:20 52421031Y 8:40 52219727K 9:00 44198925D 9:40 47639412H 10:00 52424195L 10:20 52426437F 10:40 52427153X 11:00 53084861X 11:40 47638146V […]

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA PLAÇA D’OPERARI DE SANEJAMENT

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI: Llista d’aspirants admesos a les proves de selecció: 02400947T 38444400S 43541138E 44198925D 46777988J 47604238B 47638146V 47638475R 47639412H 47962667P 48001906D 48025423C 49296052Z 52211042F 52218064Z 52219727K 52421031Y 52424195L 52426437F 52427153X 52429159S 53084861X 53335780E 79290374J X3206340W Aspirants que no han justificat els requisits i queden exclosos del procés: 43562090K 47630233Q 48027363M […]

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES: Puntuacions finals de les proves de selecció: NIF PROVA ESCRITA MÈRITS ENTREVISTA TOTAL 39433305N 12,08 1,5 5 18,58 46777349H NP NA NP NP 47785577H 14,5 0,5 5 20 78097810E 12,88 1,5 5 19,38 Per la cobertura de la plaça es proposarà […]

CONVOCATÒRIA PER A LES PROVES DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES EL DIMECRES 18 DE NOVEMBRE A LES 9:00

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES: Les proves de selecció es duran a terme el dimecres 18 de novembre a les 9:00 a l’oficina del carrer Col·legi nº 38 entre els aspirants admesos:  39433305N 46777349H  47785577H  78097810E El temps disponible per a les proves serà de 90 […]

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista d’aspirants admesos a les proves de selecció: 39433305N 46777349H 47785577H 78097810E Aspirants que no han justificat altres requisits i queden exclosos del procés: 45598298Q 52425318S Durant la setmana del 9 de novembre es farà públic al tauler d’anuncis de la Companyia d’Aigües i en aquesta pàgina web la convocatòria de les proves per continuar […]

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’OPERARI DE SANEJAMENT

OFERTA DE TREBALL Per proveir una plaça d’OPERARI DE SANEJAMENT de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.  Condicions de la plaça: Contracte laboral Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’operari. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. En el cas que existeixi més d’un/a aspirant que superi el […]